vergrootglas
Vacatures in het Actuariaat
Servaas Houben
Geplaatst: 19-7-2016

Actuariaat = Innovatie

Interview met Servaas Houben - Hoofd Actuariaat ENNIA

Een korte blik op een aantal oude interviews op Actuaris.info, vertelt een boel over hoe wij actuarissen naar ons vak kijken: risico management, en communicatie spelen hierin de hoofdrol. Betrekkelijk weinig worden pricing, product innovatie en reservering genoemd. De actuaris 1.0 (als die al ooit bestaan heeft) is verleden tijd en men spreekt nu al van de actuaris 2.0 of 3.0 (geen idee waar dit ooit gaat eindigen). Kennelijk is de actuaris het evolutiestadium van het klassieke actuariaat gepasseerd, en bevindt zich nu in het volgende stadium waarin risico management een hoofdrol speelt.

Ten onrechte: klassieke actuariële vraagstukken, zoals bijvoorbeeld pricing kunnen katalysators zijn voor productvernieuwing en veel meer consumenten vertrouwen terugbrengen dan onderwerpen als ALM of risico management. Hierbij een relaas van een actuaris 0.1 (van den ouden stempel).

Live is life!
Een van de trends van afgelopen jaren is het idee dat de levenmarkt in Nederland dood is: life is death. Het is echter onduidelijk wat hierachter de reden is: een breuk in het vertrouwen na het woekerpolisdrama, beperkte bestedingsruimte na de economische crisis, of een discrepantie tussen aanbod van verzekeringsproducten en consumer needs. Wat de reden ook moge zijn, één aspect blijft als een paal boven water staan, crisis of geen crisis: het overgrote deel van de mensheid die een verzekering overweegt, is risico avers. Dit vertaalt zich in de drang naar baanzekerheid, pensioenzekerheid, en allerlei sociale voorzieningen. De rol van de verzekeraar is vervolgens na te gaan voor welke risico’s er voldoende risico aversie bestaat zodat er voor de klant voldoende intentie bestaat om een kostendekkende premie + winst te betalen. De polishouder is dan tevreden omdat zijn risico’s bij een derde partij zijn ondergebracht, de verzekeraar kan door de wet van grote aantallen de individuele uitschieters opvangen en een deel van de winstopslag opstrijken.

Echter, het beleid van verzekeraars is vaak niet gefocust op productinnovatie, maar eerder op het beleggingsgebied. Tot 2008 leek dit ook niet onredelijk: zelfs voor producten waarbij de verzekeraar een verlies op sterfte, arbeidsongeschiktheid, of kosten-grondslagen maakte, kon dit gecompenseerd worden door een positief resultaat op beleggingen. Na 2008 is echter het niveau van het beleggingsrendement gedaald, terwijl de onzekerheid er omheen is gestegen, hetgeen zich heeft vertaald in hogere solvabiliteitsniveaus. Verzekeraars moeten daarom zich minder op de beleggingskant focussen maar meer op hun core business, verzekeringsproducten. Opties als variabele premies (die rekening houden met het veranderende bestedingspatroon tijdens het leven), variabele uitkeringen en inflatie gerelateerde producten kunnen bijvoorbeeld een betere afspiegeling zijn van de klanten behoefte. Binnen ENNIA hebben wij bijvoorbeeld een flexibel studie verzekerings product ontwikkeld: ouders kunnen vanaf de geboorte van hun kind starten met sparen en naar gelang de ontwikkeling van het kind kiezen voor een kapitaal op einddatum of een uitkering tussen de 3 en 5 jaar: ouders zijn daarom niet in een vroeg stadium gedwongen om zich te binden aan een enkele uitkomst in het leven van het kind wat een hoop onzekerheid wegneemt. De levenmarkt is daarom verre van dood maar dit vereist wel een andere benadering van het verzekeringsbedrijf.

Beleid moet
Een van de grote voordelen om in een omgeving te werken waarin de wetgeving nog niet up-to-date is vergeleken met Europese standaarden, is dat er ruimte ontstaat voor beleid en innovatie. Niet omdat die zozeer van de wetgever moet, maar meer omdat de trends van lage rendementen en hogere levensverwachting ook niet aan Curaçao voorbijgaan. Dit vereist tijdig inspelen op andere typen producten waarbij de risico’s in meerdere mate door de klant worden gedragen in plaats van de verzekeraar. Medewerkers in de pensioen en verzekeringswereld zijn snel geneigd om de wetgeving als leidraad te beschouwen. Mensen die voor een belangrijk deel de wetgeving vormgeven, politici, hebben over het algemeen een veel kortere blik in de toekomst (tot de komende verkiezingen) dan pensioenfondsen en verzekeraars die gebouwd zijn om op de lange termijn te overleven. Het aantal politici dat bijvoorbeeld boeken of autobiografieën heeft geschreven is over het algemeen erg beperkt: als eenmaal een gedachte of visie is vastgelegd, komt dat niet van pas als het politiek spectrum zich op een later tijdstip heeft verplaatst. In plaats van het volgen van de wetgeving en politiek is het daarom veel beter om als branche voor de muziek uit te lopen en zelf met initiatieven en voorstellen te komen. Daarbij kan de rol van media en vakbladen niet onderschat worden: slechts enkele publicaties waren nodig om verplicht pensioen op Curaçao tot verkiezingsonderwerp te maken, en de paar sterfte onderzoeken die op Aruba en Curaçao plaats hebben gevonden, bleken al voldoende om de perceptie dat langer leven hier niet plaatsvond teniet te doen. Alleen door middel van beleid en innovatie kan de actuaris zich onderscheiden van een medewerker die puur operationeel bezig is.

Klassiek actuariaat, heel innovatief
Risico aversie, solidariteit, en onzekerheid over leven en dood zullen ook in de toekomst blijven boeien. De lage rendementen in zowel Nederland als Curaçao bieden een ideale kans voor de actuaris om weer met verzekeren bezig te zijn in plaats van het verzekeringsproduct als middel om te beleggen te beschouwen. Hiervoor is wel een andere benadering van het vakgebied vereist: klant-behoefte, flexibele oplossingen, en kosten transparantie. De klappen in de pensioenmarkt worden nu voornamelijk door de deelnemers gevoeld in de vorm van lagere aanspraken of hogere premies, terwijl de kosten van de uitvoerder vaak ongemoeid gelaten worden. Onterecht, omdat solidariteit zich niet alleen tot de deelnemers onderling beperkt, maar ook tot de bewakers van het fonds. Als actuarissen moeten wij vaker voor de muziek uit durven te lopen, als dit voor de lange termijn houdbaarheid van ons sociale zekerheids stelsel vereist is. Klassiek actuariaat is daarom nog steeds heel innovatief.

Wil je dit interview verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Actuaris.info is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp