vergrootglas
Vacatures in het Actuariaat
Peter van Solinge
Geplaatst: 9-12-2013

Bestuurders van de toekomst

Interview met Peter van Solinge - Partner Groen Van Solinge

Pensioen zal er altijd blijven. Regelingen worden soberder en meer risico's worden gelegd bij het individu. Mensen zullen eenvoudigweg langer door moeten werken om de economie draaiende te houden en kosten van pensioen beheersbaar te houden. Ik verwacht nog mee te maken dat de pensioenleeftijd 75 jaar zal zijn. Ook de financiering en afdekking van risico's m.b.t. zorg behoeft aanpassing. Nu zijn pensioen en zorg nog gescheiden stelsels. In mijn ogen kan je dat niet meer los zien en wordt het hoog tijd dat er scenario’s worden uitgewerkt voor nieuwe (aan elkaar gekoppelde) pensioen en zorgstelsels. Daarnaast zal de Europese eenwording geleidelijk verder gaan en zullen pensioen en zorg stelsels van de verschillende lidstaten zich naar een Europees gemiddelde ontwikkelen. Nogmaals, het zou verstandig zijn om dit soort vergezichten door erkende deskundigen nader uit te werken in een aantal scenariostudio’s zodat we bij het oplossen van huidige knelpunten hiermee rekening kunnen houden.

Op dit moment zijn het pensioen en zorgstelsel nog strikt gescheiden. De pensioensector ondergaat een enorme verbouwing (o.a. nieuwe/aanstaande wetgeving, vereenvoudiging van regelingen, van DB naar CDC, standaardisering, volledige transparantie, STP, versterking pensioenfondsbestuur, concentratie van fondsen en uitvoering, aanscherping risicomanagement) die gepaard gaat met afname van aantal pensioenfondsen, -uitvoerders en -verzekeraars en komst van PPI’s . Deze trend zal de komende jaren aanhouden en alleen de zeer grote of de zeer gespecialiseerde marktpartijen zullen mijns inziens bestaansrecht hebben.

In dit geweld is afgelopen zomer de Wet versterking Pensioenfondsbestuur van kracht geworden. Pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 juli 2014 de tijd om uitvoering te geven aan de wet. DNB verwacht van pensioenfondsen dat zij uiterlijk eind 2013 de keus hebben gemaakt voor één van de vijf nieuwe bestuursmodellen. Aan pensioenfondsbestuurders en –toezichthouders worden veel zwaardere (dan voorheen) eisen gesteld en de komende tijd zal de vraag naar externe bestuurders en toezichthouders toenemen. Vanuit de wens naar diversiteit is er vooral behoefte aan vrouwelijke bestuurders en bestuurders jonger dan 40 jaar.

Groen Van Solinge heeft inmiddels een grote pool van professionele bestuurders/toezichthouders opgebouwd. Ervaren bestuurders en toezichthouders die zeer goed in staat zijn om onder de nieuwe regelgeving te functioneren. Het aantal '40 minners' is echter nog te beperkt. Juist met het oog op alle toekomstige verandering is het belangrijk dat '40-minners' beleidsbepalende posities gaan bekleden bij pensioenfondsen. Graag komen wij met hen in contact.

Wil je dit interview verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Actuaris.info is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp