vergrootglas
Vacatures in het Actuariaat
Roos Gerritse-Jaspers
Geplaatst: 14-3-2014

Een nieuw toekomstbestendig curriculum opgebouwd rond kerntaken Actuaris

Interview met Roos Gerritse-Jaspers - Projectmanager onderwijsvernieuwing Actuarieel Instituut

Het Actuarieel Instituut (AI) biedt studenten op elk niveau actuariële opleidingen met een scala aan in- en uitstroommogelijkheden, waardoor elk diploma van het AI weer nieuwe deuren opent voor verdere ontwikkeling en professionalisering. ´Om die belofte blijvend waar te maken, is het noodzakelijk het onderwijsaanbod regelmatig aan te passen en te vernieuwen. Gezien de ingrijpende ontwikkelingen binnen de financiële dienstverlening, bleek een meer fundamentele heroriëntatie op inhoud, vorm en structuur noodzakelijk.´ 

Aan het woord is Roos Gerritse-Jaspers, projectmanager onderwijsvernieuwing AI. ´De signalen die we uit de markt ontvingen waren voor het bestuur van het AI voldoende reden om twee jaar geleden de opdracht te geven een nieuw toekomstbestendig curriculum te bouwen’. Zo gaven werkgevers en studenten aan dat een aantal onderwerpen in de diverse opleidingen onderbelicht bleven. Op alle niveaus was meer aandacht voor het schade actuariaat, risk management en productontwikkeling gewenst. Ook bestond de wens de diverse programma´s (Actuarieel Rekenaar, Actuarieel Analist en de Premaster) beter op elkaar aan te laten sluiten. Bovendien wilden werkgevers graag dat met de opleidingen scherper op de actualiteit werd ingespeeld en bijvoorbeeld sociale vaardigheden dichter naar de dagelijkse praktijk werden gehaald. 

Kerntaken Actuaris
'Alles bij elkaar een forse uitdaging voor het AI en het projectteam,' vervolgt Roos. ´Om te zorgen dat we met een frisse blik naar de situatie konden kijken is gezocht naar nieuwe ankerpunten. Daarbij is aansluiting gezocht bij de vier, door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) geformuleerde, kerntaken van een Actuaris en Analist AG: Accounting & Control, Risicomanagement, Waardering en Productontwikkeling. Door middel van werkveldsessies is de vertaalslag gemaakt naar de inhoud per kerntaak. Op basis van deze inhoud zijn onderwijsontwikkelaars aan de slag gegaan een helder te formuleren doorlopende leerlijn te creëren. 

'Niet alleen het curriculum is drastisch gewijzigd, ook ten aanzien van de organisatiestructuur zijn fundamenteel nieuwe keuzes gemaakt. Naast een strakkere scheiding tussen inhoud en examinering op beleidsniveau, is in het vernieuwde onderwijs vooral de rol van de docent anders ingevuld. Per kerntaak worden docententeams opgezet die sterker betrokken worden bij het onderwijs en de examinering. Zij zijn het middelpunt van de nieuw vormgegeven opleidingen en worden intensief begeleid ten aanzien van het vervaardigen van lesmateriaal en didactische vaardigheden. Het huidige docentencorps heeft positief gereageerd op de veranderingen. Hun betrokkenheid is voor het AI essentieel voor het slagen van de nieuwe plannen!’ 

Het AI is op zoek naar enthousiaste professionals die mee willen werken aan een kwalitatief goed actuarieel onderwijs! Bent u geïnteresseerd om docent aan het AI te worden? Stuur uw c.v. en motivatiebrief naar roos.jaspers@ag-ai.nl of ga voor meer informatie naar www.ag-ai.nl

Wil je dit interview verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Actuaris.info is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp