Vacatures in het Actuariaat
Cindy van Oorschot

We moeten de hervorming doorzetten

Interview met Cindy van Oorschot - Divisiedirecteur Toezicht pensioenen DNB

‘Ik vind het belangrijk dat we er met alle betrokken partijen voor zorgen dat we ons stelsel moderniseren en robuuster maken’. Een interview met Cindy van Oorschot, divisiedirecteur Toezicht pensioenen.

Na een aantal eerdere managementfuncties bij DNB, onder andere bij Financiële Markten, Pensioentoezicht, Verzekeringstoezicht en de afdeling Interventie & Handhaving, is Van Oorschot op 1 mei begonnen als divisiedirecteur Toezicht pensioenen.

Hoe geef jij invulling aan het toezicht op pensioenfondsen?
Ik vind het van belang dat we alert zijn als toezichthouder. Daarmee bedoel ik dat we goed weten en begrijpen wat er gaande is, maar ook dat we de dialoog opzoeken, luisteren, antwoord geven op vragen en beschikbaar zijn om zaken uit te leggen. Tegelijkertijd hecht ik eraan dat we eerlijk en direct communiceren over waar DNB voor staat en wat wij belangrijk vinden.

Je bent weer terug in het pensioentoezicht. Wat valt je na die jaren op?
Ik ging vijf jaar geleden weg uit het pensioentoezicht toen het nieuwe FTK net was geïntroduceerd en kort nadat ik terugkwam werd het nieuwe pensioenakkoord gesloten. Twee belangrijke momenten voor de sector. En twee momenten waar veel aan vooraf is gegaan. Ze laten zien hoezeer de sector in beweging is. Dat is spannend en voor iedereen hard werken, maar ook boeiend en vooral belangrijk om de deelnemers een goed pensioenproduct te kunnen blijven bieden.

Het valt me na al die jaren op hoeveel er nog steeds op de bestuurders afkomt. Er is hard gewerkt om tijdig te voldoen aan allerlei eisen, zoals IORP II. En de sector heeft grote stappen gemaakt met duurzaam beleggen: dat stond vijf jaar geleden nog in de kinderschoenen. Mooi om te zien hoezeer dat is ontwikkeld.

Wat helaas ook opvalt is dat de financiële situatie van veel fondsen bijzonder zorgelijk is. Voor sommige fondsen is de realiteit dat ze zich zullen moeten voorbereiden op het korten van pensioenen.

Wat dat laatste betreft, wat is jouw boodschap aan de sector?
Ik begrijp dat de mensen zich zorgen maken over de huidige financiële situatie van onze pensioenfondsen. Het raakt hen direct en het gaat nagenoeg iedereen aan. Het spreekt voor zich dat wij de zorgen die er leven ook delen. Deze financiële positie stelt pensioenfondsbesturen momenteel voor uitdagende vraagstukken: hoe kom je onder deze omstandigheden tot een evenwichtige belangenafweging en hoe informeren we de deelnemers over wat er speelt.

Hoe pijnlijk het ook is, de financieel economische situatie, zoals die zich toont, is wel een realiteit die we onder ogen moeten zien. Belangrijk is dat we de huidige financiële realiteit niet ontkennen hoe vervelend deze ook is en de afgesproken stappen zetten die noodzakelijk zijn voor de hervorming van ons pensioenstelsel.We moeten er met alle betrokken partijen voor zorgen dat we ons stelsel moderniseren en robuuster maken.

Een ander belangrijk onderwerp voor pensioenfondsen is de invulling van de sleutelfuncties. Wat staat hierbij voorop voor DNB?
DNB heeft het afgelopen jaar veel guidance gegeven over onze beleidslijn op het gebied van sleutelfuncties, bijvoorbeeld in seminars, rondetafels en op onze website via diverse Q&A’s. Voor wat betreft e inrichting van de sleutelfuncties zijn de fondsen zelf aan zet. Wat het best past qua inrichting, kan voor ieder fonds verschillen. Wij zullen die inrichting altijd toetsen vanuit twee belangrijke bouwstenen van IORP II: scheiding van uitvoering en controle en de onafhankelijkheid van de sleutelfuncties. Dat zijn noodzakelijke bouwstenen voor verdere versteviging van de governance van pensioenfondsen. Dat is ook wenselijk, gezien het enorme belegd vermogen en de maatschappelijke aandacht en zorg voor pensioenen.

Waar gaat DNB speciaal op letten bij de uitwerking van het pensioenakkoord?
Ik vind het van belang dat in het nieuwe stelsel duidelijke verdeelregels afgesproken worden om winst en verlies te verdelen en dat we hier met elkaar aan vasthouden. We hebben in het verleden immers meermaals gezien dat in het geval van een zorgelijke financiële situatie de roep ontstaat om de spelregels aan te passen.

Verder gaan we goed letten op hoe de fondsen hun transitie gaan vorm geven. Denk hierbij aan het besluitvormingsproces en of de fondsorganen hierbij goed worden meegenomen, of aan de impact op de bedrijfsvoering van fondsen. Ook zullen we goed kijken naar de rekenregels. Dan gaat het om vragen hoe de impact voor de deelnemers in kaart wordt gebracht en hoe de aanspraken worden omgerekend.

Als je kijkt naar de langere termijn: wat wens je de bestuurders van de pensioenfondsen toe?
Zoals gezegd, er komt veel op de bestuurders af. Ik wens bestuurders toe dat ze zich tijdig voorbereiden op alle veranderingen, en ook de deelnemers in deze zo volledig en transparant mogelijk meenemen. Want alles wat er op ons afkomt, komt ook op hen af. En voor hen is de impact uiteindelijk het grootst.

Wil je dit interview verder delen?

Geplaatst op 03 oktober 2019
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Actuaris.info is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956