AZL


Akerstraat 92
6411 HD - Heerlen
045 - 576 33 33
www.azl.eu

Profiel

AZL is een van de grootste onafhankelijke ondernemingen op het gebied van pensioenfondsmanagement in Nederland. Het bedrijf is rechtstreeks betrokken bij de pensioenen en inkomensvervangende uitkeringen van ruim 430.000 mensen. Daarnaast heeft AZL nog een tweede kernactiviteit, vermogensbeheer. Ook daarmee is een sterke positie bereikt. Deze activiteiten vinden plaats door middel van nauw samenwerkende business-units. De voornaamste cliënten zijn bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen en de daaraan gelieerde ondernemingen, die dan toegang hebben tot een klantgerichte en flexibele vorm van vermogensbeheer met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

AZL is een naamloze vennootschap; enig aandeelhouder is Stichting AZL. De naamloze vennootschap kent een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De dienstverlening op het gebied van pensioenbeheer en bestuursbegeleiding vindt plaats vanuit AZL zelf. Daarnaast kent AZL een aantal dochters en een gelieerde stichting van waaruit de overige activiteiten plaastvinden.

Cultuur
AZL stelt zich ten doel dat de opdrachtgever tevreden is over de dienstverlening. Die tevredenheid staat of valt met de inzet van iedere medewerker op elk niveau. AZL verwacht van haar medewerkers dan ook een optimale taakopvatting en een klantgerichte instelling.
Bij AZL wordt altijd binnen kleine en hechte teams gewerkt en heerst een informele werksfeer.

Loopbaanmogelijkheden
AZL groeit snel, waardoor er op binnen de diverse business-units en stafafdelingen regelmatig ruimte is voor talentvolle nieuwe medewerkers. Het gemiddelde opleidingsniveau is hoog. Om het werk goed te kunnen doen, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan interne en/of externe opleidingen. Met elke medewerker worden jaarlijks afspraken gemaakt over zijn of haar doelstellingen op het gebied van kwaliteit, dienstverlening, flexibiliteit, kennis en inzet. Die afspraken worden periodiek geëvalueerd. Op deze manier wordt een maximale betrokkenheid bereikt bij de kwaliteit van het eindproduct en is bovendien steeds duidelijk welke bijdrage iedereen levert aan het resultaat van de onderneming.