Monuta


Schumanpark 11
7336 AM - Apeldoorn

www.monuta.nl

Profiel

Iedereen krijgt met de dood te maken. Vroeger en nu, maar ook straks in de toekomst. De manier waarop mensen met dood en uitvaart omgaan, is in de afgelopen eeuwen behoorlijk veranderd. In de middeleeuwen wilde men graag een graf in de kerk. Het liefst zelfs vlakbij het altaar of het koor om zo dicht mogelijk bij God te zijn. In 1827 kwam er vanwege hygiënische redenen een verbod op het begraven in kerken.

De gilden (belangenverenigingen van vakbroeders) of dorpsgenoten verzorgden de uitvaart in de 17e en 18e eeuw. Om de kosten op te vangen, hadden zij speciale fondsen die ook wel ‘dodenbussen' werden genoemd. Dit zijn eigenlijk de voorlopers van de uitvaartverzekering. Toen de gilden verdwenen, bleven de dodenbussen bestaan. Toch was het geld daaruit vaak niet voldoende voor een begrafenis. Daarom ontstonden steeds meer aparte begrafenisfondsen. Zo werd ook in 1923 de ‘Apeldoornsche Begrafenisvereeniging' opgericht. Deze vereniging werd later een stichting en in 1955 veranderde de naam in ‘Monuta Stichting'.

Monuta

Wij zijn de uitvaartinspirator die van elke uitvaart een mooie herinnering maakt en dit van tevoren al financieel goed regelt. Met een breed aanbod van diensten en een geheel eigen kijk op uitvaarten onderscheidt Monuta zich van de andere uitvaartondernemers. Samen met onze klanten maken we van de uitvaart een mooie belevenis die de nabestaanden helpt het verlies te verwerken. Monuta is trendsettend, inspirerend en deskundig, om onze merkwaarden kort samen te vatten.

Onze organisatie bestaat uit twee onderdelen: uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen. Monuta heeft 130 vestigingen in het land (uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen). Deze onderdelen ondersteunen we vanaf ons hoofdkantoor in Apeldoorn, waar alle stafafdelingen vertegenwoordigd zijn. Kortom: een divers aanbod in functies!

Monuta is een inspirerende uitvaartorganisatie met betrokken medewerkers. We willen in persoonlijk contact de consument inspireren, zowel in het uitvaartbedrijf als in het verzekeringsbedrijf en de ondersteunende afdelingen.

Medewerkers van Monuta stellen de wens van de klant centraal en dragen ideeën aan om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarbij hebben medewerkers elkaar onderling nodig en weten dan ook goed gebruik te maken van elkaars deskundigheid. Onze organisatie is goed gestructureerd, maar medewerkers gaan informeel met elkaar om. Medewerkers weten elkaar makkelijk te vinden.

Monuta wil veel en is erg gericht op actie, we willen zaken snel regelen. Initiatief wordt zeer op prijs gesteld en er kan veel binnen Monuta. Het verloop onder de medewerkers is laag, wat aangeeft dat Monuta als een goede werkgever wordt ervaren. Wij vinden het belangrijk dat elke medewerker zich blijft ontwikkelen. Daarom hebben we de Monuta Academie opgericht. Hier vind je de trainingen en opleidingen die je binnen en buiten Monuta kunt volgen. Naast het volgen van opleidingen en trainingen is het binnen Monuta ook mogelijk om je op een andere wijze te ontwikkelen. Denk hierbij aan het lopen van een stage op een andere afdeling of het deelnemen aan een project.