Stichting Pensioenfonds Hoogovens


Wijckermolen 202
1941 JA - Beverwijk

www.pfhoogovens.nl

Profiel

Stichting Pensioenfonds Hoogovens is als een van de grotere ondernemingspensioenfondsen in Nederland verantwoordelijk voor het beheer van de pensioenregelingen van ca. 20.000 actieve deelnemers en pensioengerechtigden. Het pensioenfonds heeft een belegd vermogen van circa 6,7 miljard euro (Jaarverslag 2013), internationaal gespreid over beleggingen in vastrentende waarden, aandelen en vastgoed.